Theater, Training, Poorter & Partners, Coaching, Bedrijfsuitje, Personeelsfeest, Advies, Rollenspellen, Theatertraining, Trude Poorter, Evenement, Regievoering, Interactie, Veranderingsmanagement, Kick-off, Start-evenement, Road-show, Spektakel, Acteurs, Spiegel, Dialoog, Cedeo-kwalificaties, Organisatieverandering, Fusie, Invloed van medewerkers, Medezeggenschap, Praktijksituaties, CasuÔstieken, Uw organisatie op het podium, Podium, Organisatiescript, Backstage, Frontstage, Regie achter de coulissen, Zaal, Emoties, Conflicten, Functioneringsgesprek, CliŽnt centraal, Vrouwenhulpverlening, Neuzen dezelfde kant op, Verrassend, Beeldend, Visueel, Kern, Beweging, Happening, Feest.
Wat is een theatertraining?
Het product theatertraining is bedacht door Trude Poorter van trainingsburo Poorter & Partners. Het is een training van één dagdeel voor een groot publiek (> 50), waarin professionele acteurs bestaande situaties uit uw organisatie uitspelen. De trainer gaat na elke uitgespeelde situatie een interactie aan met de zaal. Theatertrainingen worden in ieder theater in Nederland gegeven en kunnen naar uw wens worden afgesloten met een borrel of koud buffet. Op deze website zijn negen filmpjes te bekijken, waarin Trude Poorter op een enthousiaste manier vertelt over haar theatertrainingen.


Wat is het doel?
Door het uitspelen van reële werksituaties worden de ogen van medewerkers geopend voor dingen die beter kunnen.


Hoe komt zo'n theatertraining tot stand?
Een theatertraining is een coproductie tussen een projectgroep, samengesteld uit medewerkers en managers uit de organisatie en een team van Poorter & Partners, bestaande uit acteurs en / of actrices, twee trainers en twee medewerkers achter de schermen. Wij zullen vooraf door middel van interviews inzicht willen krijgen in diverse werksituaties, die samenhangen met het thema dat u naar voren brengt. Deze werksituaties worden in overleg met u uitgewerkt tot scenario's.


Wat gebeurt er op zo'n dag?
Op de dag zelf spelen acteurs de naar voren gebrachte situaties uit. Na elke uitgespeelde situatie gaat onze trainer in gesprek met de zaal. Wat ging goed? Wat ging fout? Wat kan beter? Thema’s uit deze gesprekken worden genoteerd. Medewerkers (die dat willen) uit de zaal worden uitgenodigd de regie over te nemen door achter de coulissen de acteurs aanwijzingen te geven om de scène opnieuw te spelen. De situatie wordt opnieuw door de acteurs gespeeld. De aanwezigen in de zaal geven aan wat zij van de bijstelling vinden. Dit is een heel dynamisch proces, waarbij veel gelachen wordt!


Waarom is dit concept zo aantrekkelijk voor een organisatie?
U kunt op een originele manier ernst en humor combineren. Een personeelsfeest kan hierdoor een ‘event’ worden EN u kunt met zo’n ‘event’ ook een verandering in gang zetten. Voor de hele organisatie in één keer. Dat is twee vliegen in één klap!


Voor iedereen?
Theatertraining past elke organisatie, profit of non-profit. Er dient behoefte te zijn aan een zinvolle en tegelijk leuke manier om grote groepen medewerkers en managers (vanaf 50 personen tot 1.500 personen) tegelijk in beweging te krijgen naar de richting die u wilt.

Poorter & Partners heeft deze trainingsvorm al met veel succes toegepast bij o.a. uitgeverijen, ingenieursbureaus, ziekenhuizen, verpleeghuizen en de ouderenzorg. Bij commerciële bedrijven, bij industriële bedrijven, bij overheid en bij scholen.


Wat gebeurt er na deze training?
Het is wenselijk dat in een bepaalde periode na deze training door middel van korte workshops ingespeeld wordt op de thematiek die uit de zaaldialoog naar voren is gekomen. In nauw overleg met Poorter & Partners kan zo'n traject samengesteld worden.


Welke aanleiding kan er zijn voor een theatertraining?
De beleidsmakers in een organisatie lopen tegen bepaalde problematiek aan of hebben een bepaalde behoefte. Bijvoorbeeld:
 • U wilt eye-openers c.q. bewustwording bewerkstelligen hoe uw (potentiële) klanten tegen uw organisatie aankijken.
 • U wilt als totale organisatie klantgericht, efficiënter, meer ondernemend etc. werken
 • U wilt inspelen c.q. de medewerkers laten anticiperen op interne veranderingen.
 • Er is een kloof tussen medewerkers en managers en u wilt dat hierin verandering komt.
 • U wilt inspelen op (externe) veranderingen in de markt.
 • U wilt werken aan een cultuuromslag in de organisatie.
 • U wilt een kanteling in de organisatie.


Welke thema’s kiezen klanten zoal?
 • Cliëntgerichtheid: de cliënt centraal
 • Ondernemerschap
 • Functioneringsgesprekken
 • Het gemopper na de fusie: kijken in eigen spiegel
 • Assertiviteit en communicatie
 • De patiënt en zijn / haar huisarts
 • Conflicthantering: omgaan met irritaties
 • Samenwerkingsvormen aan de orde stellen
 • Lachen om de bureaucratie in een organisatie
 • Visieontwikkeling
 • Leiderschapsstijlen uitkristalliseren


Geïnteresseerd geraakt?
Voor meer informatie of ideeën neemt u contact op met Elza Hakkenberg van
Poorter & Partners.
Telefoon (0341) 353211
Fax (0341) 353800
info@theatertraining.nl
www.poorterenpartners.nl